Vårt aktionsfallAzam Faramonov

Alisher Karamatov
Sedan 2008 arbetar vi med ett aktionsfall i Uzbekistan som handlar om Azam Faramonov och Alisher Karamatov. Vi försöker följa vad som händer i fallet och försöker påverka de Uzbekiska myndigheterna för att få dem fria. Här nedan följer en sammanfattning av vad som hittills hänt med dem båda.

[ OBS UPPDATERA EJ DENNA SIDA, UPPDATERA ISTÄLLET SIDAN PÅ AMNESTY.SE
http://www.amnesty.se/om-amnesty/amnesty-pa-din-ort/lokala-amnestygrupper/73/fokusomrade/]

Land: Uzbekistan
Samvetsfångar / Människorättsförsvarare

Personuppgifter


Azam Farmonov
Född: 1978-12-13
Familj: Gift och har två barn, Madina (född 2004-12-26) och Ozodbek (född 2006-05-06).
Människorättsarbete: Ledare för den regionala avdelningen för HRSU i Sirdaria-provinsen

Alisher Karamatov
Född: 1968-06-16
Familj: Gift och har ett barn Musokhon.
Människorättsarbete: Ledare för den regionala avdelningen för HRSU i Mirzaabad-provinsen

Tidslinje


Rättegång

2006-04-29 Alisher och Azam grips och torteras.
2006-05-16 Alisher och Azam blir anklagade för utpressning
2006-06-07 Talib Yakubov (Azams svärfar och ordförande i HRSU) registreras som deras juridiska ombud
2006-06-12 Rättegången börjar.
2006-06-15 Rättegången avslutas, Alisher och Azam döms för utpressning till nio års fängelse

Fängelsetid

2006-06 Azam skickas till Jaslik-fängelset. Alisher skickas till Karshi-fängelset.
2007-02 Azam meddelar att han har fått det något bättre i fängelset efter dålig behandling inledningsvis
2007-05-23 - 2007-06-19 Azam i isoleringscell, blir slagen varje dag med klubbor
2007-10-10 - 2007-10-20 Azam i isoleringscell igen
2007-11 Azam får åter kontakt med sin fru och berättar att han de senaste sex månaderna blivit torterad och slagen. Han har på grund av tortyren fått bestående skador på sina öron och svårt att gå.
(2008 Uzbekistan firar 60-årsjubileet av UDHR och läget i fängelserna blir något bättre.)
2008-10 Azam berättar för sin fru att han inte längre blir torterad och får bättre mat
2008-10 Alisher flyttas till fängelsesjukhuset Sangorodok nära Tashkent där han vårdas för tuberkulos.
2008-10-21 Talib Yakubov har flytt till Frankrike och HRSU (Human Rights Society of Uzbekistan) registreras där som organisation.
2009-12-18 Alisher flyttas från Sangodorok till fängelsesjukhuset i staden Navoi. Fråntas sina brev.
2009-12-23 Alishers fru besöker Alisher i Navoi.
2009-12-24 Alishers fru får inte träffa Alisher, utan får beskedet att han ska flyttas igen. Hon får inte veta vart.
2009-12-24 Alisher flyttas till ett fängelse i Tashkent
2010-01-04 Alisher flyttas återigen till ett fängelse i Karshi
2010-01-22 Azam göms undan från representanter från Röda korset och flyttas till ett fängelse i staden Nukus.
2011-02-02 Azam får besök av sin fru, mor och en kollega från HRSU. Han är fortfarande vid dålig fysisk kondition. Det finns ingen tillgång till sjukvård i fängelset. Han behandlas dock något bättre i fängelset. Det har även tillsatts en ny fängelsechef som verkar mer välvilligt inställd.
2011-03 Alisher får under början av året besök av Röda Korset och sin fru. Han är fortfarande sjuk i tuberkulos. Alishers fru har försökt få honom förflyttad till fängelsesjukhuset i Sangdorok igen, men ännu har inget hänt. Alisher har nu varit sjuk så länge att han enligt Uzbekisk lag ska släppas, men så har ej skett.
2015-05 Azam får sitt straff förlängt med fem år på grund av "brott mot fängelseregler".
https://www.amnesty.org/en/documents/eur62/1709/2015/en/
http://www.osce.org/pc/163421?download=true

Bakgrund


Påstått brott: Utpressning. (Artikel 165 i lagen)
Straff: Nio års fängelse

Fallet


Azam och Alisher blev anhållna den 29 april 2006 när de hjälpte ett antal bönder som hade anklagat lokala tjänstemän (district farming officials) för tjänstefel, utpressning och korruption. Efter att de hade börjat undersöka böndernas klagomål och konfronterat de lokala tjänstemännen blev de utsatta för påtryckningar, inklusive fysiska hot, att dra tillbaka anklagelserna. När så inte skedde anklagades istället Azam och Alisher för att ha tvingat bönderna att framföra anklagelserna.

Azam och Alisher anhölls på olika platser i Gulistan och togs till ett häkte i sten Khavast. Den första veckan hölls de utan att någon informerades om var de befann sig och de uppger att det blev slagna och torterade under den tiden. Bland annat genom att de tvingades ta på sig gasmasker till vilka luftinförseln sedan stängdes av. De uppger även att de blev slagna med batonger på ben och hälar för att få dem att skriva på bekännelser.

Talib Yakubov registrerades som deras juridiska ombud i staden Yangiers domstol den 7 juni 2006. Den 12 juni - bara fyra dagar efter han fått börja se på dokumentationen kring målet - skulle han presentera försvaret. Han bad om att få mer tid för att sätta sig in i det men fick inte tillåtelse. Därför dömdes Azam och Alisher för utpressning den 15 juni utan något försvar / utan tillräcklig tid att framföra ett försvar. De dömdes till nio års fängelse var.

Azam sattes i Jaslik-fängelset och Alisher i Karshi-fängelset. I februari 2007 sade Azam till sina släktingar att det hade blivit något bättre i fängelset. Men när hans fru träffade honom i fängelset i november 2007 berättade han att han under de senaste sex månaderna hade blivit torterad, slagen och förödmjukad av fängelsevakterna. Han hade varit i isoleringscell från 23 maj till 19 juni och från 10 till 20 oktober. När han var i isoleringscell i maj blev han varje dag slagen med en klubba på fötterna och ryggen. Till följd av detta kunde han inte gå på 10 dagar. Han blev även fastsatt med handbojor vid ett element under två dagar och slagen tills han förlorade medvetandet.

Hans släktingar tror att han blev slagen för att tvinga honom att sluta med sitt människorättsarbete och skilja sig från sin fru eftersom hon är Talib Yakubovs dotter.

Alishers fru fick lov att träffa sin man i Karshi-fängelset och kände då knappt igen honom eftersom han hade förlorat halva sin vikt. Innan han fängslades var han en lång och atletisk person som vägde mer än 90 kg, nu vägde han 54 kg. Alisher klagade på all tortyr och förödmjukelse som han hade blivit utsatt för. Han rapporterade även att de sanitära förhållandena i fängelset var mycket dåliga. Alishers fru kunde tydligt se att han hade löss.

Under 2008 firade Uzbekistan 60-årsjubileet av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och under detta år blev förhållandena i landets fängelser bättre. Enligt Azams fru torterades han inte längre, placerades inte i straffceller och han hade gått upp i vikt då han fick bättre mat. Talib Yakubov uttryckte sin djupa tacksamhet till Amnestys medlemmar och tror att alla brev som skickats har varit avgörande för denna positiva utveckling för Azams del.

I oktober 2008 förflyttades Alisher från fängelset i Karshi till fängelsesjukhuset Sangorodok nära Tashkent, då hans hälsa snabbt hade försämrats. Han hade drabbats av tuberkulos, vilket han fick behandling för. I november samma år sade hans fru Namuna att hans hälsa inte hade blivit bättre, han var svag och blödde från munnen. Det fanns dock inga anklagelser om att han hade torterats eller behandlats illa under denna period.

Under "Letter writing marathon" i december 2009 fick Alishers fru Namuna runt 50 brev varje dag. Även Alisher fick brev vilka fängelset lät honom läsa och behålla. Den 18 december 2009 flyttades Alisher från Sangorodok till fängelsesjukhuset i Navoi. Då han anlände revs alla breven sönder framför ögon på honom. 23 december besökte Namuna honom och för första gången sedan 14 augusti 2008 skulle de få möjlighet att tillbringa tre dagar tillsammans i ett avskilt rum. Den 24 december fördes dock Alisher bort, till ett fängelse i Tashkent. Den 4 januari förflyttas han återigen, nu till fängelset i Karshi.

Den 22 januari 2010 förflyttades Azam hastigt från fängelset i Jaslik till ett i Nukus. Detta skedde strax innan Röda korset skulle besöka fängelset i Jaslik.


Bakgrund


Azam och Alisher är medlemmar i människorättsorganisationen Human Rights Society of Uzbekistan (HRSU).
Azam är ledare för den regionala avdelningen av HRSU i Sirdaria-provinsen. Azam är dessutom svärson till Talib Yakubov som är ordförande för HRSU. Talib Yabukov tvingades lämna Uzbekistan i augusti 2006 på grund av upprepade dödshot och han lever numera i Frankrike. Alisher är ledare för den regionala avdelningen för HRSU i Mirzaabad-provinsen.